Kdo řídí implementaci informačního systému?

Zažitá představa je, že implementace informačního systému je věc "ajťáků" a měl by ji řídit někdo z IT. Ne, že by to úplně nebyla pravda, ale důležité je uvědomit si, že informační systém má podpořit a zefektivnit business procesy vaší firmy. Proto by měl být za implementaci zodpovědný manažer oddělení, které systém bude používat. V případě implementace celopodnikových systému by to pak měl být někdo z TOP managementu.

Pomoc IT manažera nebo IT projektového vedoucího je důležitá zejména v tom, že tito lidé vědí, jak IT projekty probíhají, na co si dát pozor, jak jednat s dodavatelem ap. V tomto všem mají softwarové projekty svá specifika a je dobré mít po ruce odborníka z IT prostředí. IT manažer pak může na své oddělení delegovat "IT" práci - technickou znalost systému, převody dat ap.

Software je jen jednou polovinou projektu. Druhou polovinou projektu jsou lidé, kteří budou systém používat. A je jedno, jestli jde o zákazníky, nebo o zaměstnance. V obou případech se tak implementace musí účastnit někdo, kdo definuje funkční požadavky na systém a může rozhodovat o změně vnitřních procesů, pokud je to potřeba. A samozřejmě někdo, kdo umí lidi motivovat k rychlému osvojení nového systému.

Právě na uživatele se v IT často zapomíná. Navíc manažeři mají často plnou hlavu provozu a IT projekt jim ubírá pozornost od plnění plánu a personálního vedení. To ale implementace informačního systému ubírá všem, kdo jsou do ní namočení, včetně koncových uživatelů.

Jedna z nejhorších věcí, které se při implementaci mohou stát, je pokud nový systém budou zaměstnanci bojkovat. Nebo pokud jim vedení dostatečně nevysvětlí důležitost a rizika celého projektu, a zaměstnanci tak mají implementaci "na háku", důležitá je přeci v první řadě jejich práce, které mají hodně, a teď se do toho musí učit něco nového...

Implementace složitějšího systému je zkrátka strategická věc, která krátkodobě společnost zatíží a přinese určitý diskomfort, ale je potřeba se na ni dívat z dlouhodobého hlediska. Tam by měly být přínosy. Je to podobné, jako učit se cizí jazyky nebo řídit auto. Na začátku to nejde nikomu, ale časem se dovednost zlepší a přinese mnohem víc efektivity a příležitostí.

Takže závěrečné poučení (a la Halina Pawlowská): Dívejte se na implementaci IS jako na autoškolu.

Zahiro, 11.11.2019